5 poziomów przywództwa wg Johna Maxwella

John Maxwell nazywany jest największym współczesnym autorytetem w dziedzinie przywództwa. W swoim 70-letnim życiu opublikował kilkadziesiąt pozycji związanych z rozwojem przywództwa, rozwojem osobistym oraz umiejętnościami komunikacyjnymi przywódców. Jest założycielem firmy John Maxwell Company, John Maxwell Team i EQUIP, organizacji non-profit, która przeszkoliła ponad 5 milionów liderów w 180 krajach. Każdego roku Maxwell przemawia do liderów firm z listy Fortune 500, prezydentów narodów i wielu światowych liderów biznesu.

Czym jest przywództwo?

Przywództwo jest „wpływem” — umiejętnością wywierania pozytywnego wpływu na ludzi z którymi pracujemy, abyśmy wspólnie osiągali założone cele. Im bardziej wzrasta nasza umiejętność wpływania na ludzi, tym bardziej efektywnie możemy im przewodzić i tym samym doprowadzić do realizacji wyznaczonego celu.

Czym jest 5 poziomów przywództwa?

W jednej ze swoich najsłynniejszych, a jednocześnie najbardziej praktycznych książek „5 levels of leadership” John Maxwell przybliża model przywództwa opracowany na bazie swoich doświadczeń oraz obserwacji i rozmów z liderami światowego biznesu.

Model opisuje w sposób jasny i praktyczny plusy i minusy bycia na każdym z poziomów oraz najlepsze zachowania lidera na danym poziomie wraz ze strategiami pomagającymi przechodzić do kolejnego poziomu dojrzałości liderskiej.

Wyjaśnia też, dlaczego każda organizacja potrzebuje liderów na poziomie 5 i jak każdy może tam dotrzeć. Opisuje jak z przywództwa na poziomie 1 przechodzić przez poszczególne stopnie, aż do bycia liderem, który rozwija innych (poziom 5). Dla każdego poziomu model opisuje sposób rozpoznawania na jakim etapie 5-stopniowej skali jest dana osoba oraz co można zrobić, aby przejść do następnego.

Warto zauważyć, że poziomy, na których działasz, mogą się różnić w zależności od osoby, z którą pracujesz. Możesz być przywódcą na poziomie 3 z jednym kolegą, a poziomem 4 z innym. Co więcej, wchodząc na nowe stanowisko menedżerskie zaczynamy w tym nowym kontekście swoją ścieżkę od poziomu 1. Jednakże zapoznanie się z modelem Maxwella oraz wykorzystywanie go w codziennej pracy (i życiu poza pracą) daje nam możliwość szybszego pokonywania poszczególnych poziomów przywódczych w nowej roli, w nowym środowisku.

Czym jest 1 poziom przywództwa?

Pierwszy poziom przywództwa oparty jest na formalnej pozycji/stanowisku. Liderzy, którzy działają na tym poziomie, potrzebują tytułu, aby zrobić wszystko i spędzić większość czasu na ochronie ich pozycji, grając częstokroć w gry polityczne wewnątrz organizacji. Tego typu przywództwo jest jedynym, w którym liderzy nie mają rzeczywistego wpływu na swoich członków zespołu, a zatem nie mogą nawet być nazywani przywódcami. Jedynym i bardzo nieefektywnym narzędziem, które posiadają osoby na tym poziomie jest waga stanowiska.

Ludzie raczej unikają pracy z osobami na pierwszym poziomie, a nawet zmieniają organizację lub zespół, ponieważ nie chcą pracować z liderami poziomu 1.

Ludzie, którzy pracują dla lidera na poziomie 1, zazwyczaj nie są zmotywowani do tego, aby wkładać większy wysiłek w pracę lub też poświęcić więcej czasu i energii na realizację zadań. Raczej robią tylko minimum z tego, co jest wymagane od nich. Po prostu nie są zaangażowani.

Dobrą wiadomością jest to, że jako lider możesz wyrosnąć z poziomu 1. Uzyskanie formalnego tytułu/pozycji i bycie na pierwszym poziomie oznacza początek na drodze rozwoju umiejętności przywódczych oraz to, że organizacja wierzy w potencjał przywódczy takiej osoby. Wejście na pierwszy poziom przywództwa wg Maxwella jest zaproszeniem do osobistego rozwoju, a pierwszym wyzwaniem będzie wzrastanie do lidera poziomu 2.

Czym jest 2 poziom przywództwa?

Drugi poziom przywództwa jest tzw. leadership base on permission, czyli ludzie idą z liderem z własnej woli, podporządkowują się dobrowolnie.

Poziom 2. opiera się całkowicie na relacjach interpersonalnych. Na tym poziomie znajdują się liderzy, którzy wiedzą, że rozwój pozytywnych relacji z członkami zespołu daje możliwość uzyskania większego zaangażowania w pracę. Liderzy na tym poziomie okazują sympatię i szacunek dla członków swojego zespołu, a dzięki temu zdobywają coś co jest fundamentem wszystkich relacji — zaufanie.

Dobre relacje osobiste wewnątrz zespołu/organizacji tworzą energię, zaufanie i pozytywną atmosferę. Zadaniem przywódców na drugim poziomie jest poznawanie swoich ludzi oraz rozwijanie z nimi i wewnątrz zespołu pozytywnych relacji i dobrej atmosfery współpracy.

Najprostszym krokiem do osiągnięcia tego poziomu przywództwa jest pokazanie zainteresowania kolegami na poziomie osobistym. Każda osoba nie tylko jest pracownikiem firmy, ale także ma rodzinę, osobiste cechy charakteru, zainteresowania i pasje oraz swoje życiowe wartości, którymi się kieruje.

Ważnym zadaniem na poziomie 2 jest poznawanie swoich członków zespołu w taki sposób, aby rozpoznać ich mocne strony, dzięki czemu w przyszłości można pozytywnie je rozwijać z korzyścią dla całego zespołu.

Podsumowaniem drugiego poziom przywództwa niech będzie cytat z Johna Maxwella — „możesz lubić ludzi, nie przewodząc im, ale nie możesz przewodzić ludziom, jeśli ich nie lubisz”.

Minusem poziomu 2 jest to, że posiadanie wspaniałego miejsca do pracy (zaangażowanych członków zespołu, dobrych relacji wewnątrz, inspirującej i przyjaznej atmosfery) niekoniecznie oznacza, że doprowadzi lidera do osiągnięcia zakładanych wyników. Dlatego wszyscy liderzy powinni wzrosnąć do poziomu 3.

Czym jest 3 poziom przywództwa?

Dobre przywództwo nie może się ograniczać do poziomu 2 — dobrych relacji i przyjaznej atmosfery w pracy.

Trzecim poziomem przywództwa jest przewodzenie oparte o skuteczność. Jest to poziom na, którym lider osiąga mierzalne rezultaty, ponieważ zespół i lider zostali powołani po to, aby osiągać założone wyniki. Osiągając wyniki wraz ze swoim zespołem lider pogłębia swoje możliwości wpływu i buduje swoją wiarygodność. Jednocześnie coraz więcej osób w organizacji zaczyna za nim/nią podążać, ponieważ dostrzegają jego skuteczność.

Liderzy poziomu trzeciego to osoby, które wykorzystują swoje relacje zbudowane na poziomie 2 (a tym samym wpływy), aby zrealizować swoją wizję. Ważne jest, aby jako lider zdefiniować swoją wizję i móc wyjaśnić, dlaczego jest ważna dla organizacji.

Będąc na trzecim poziomie lider osiąga wraz z zespołem konkretne postawione wyniki: np. zrealizowane projekty zgodnie z założeniami, wzrost dochodów, zwiększenie sprzedaży, zmniejszenie rotacji itp.

Aby móc osiągnąć w/w rezultaty, lider musi mieć możliwość ustalania priorytetów i pomagania członkom zespołu wybierać najważniejsze zadania oraz zapewniać narzędzia do realizacji tychże zadań.

Aby pomóc członkom swojego zespołu rozwijać się oraz osiągać założone wyniki lider powinien wg Maxwell’a w następujący sposób podzielić czas pracy:

  • 80% czasu na zadania w strefie mocnych stron
  • 15% czasu na zadania w Twojej strefie uczenia się
  • 5% na pracę poza obszarem mocnych stref
  • 0% w Twojej strefie słabości

Lider poziomu 3 jest lubiany w obrębie zespołu i prowadzi go do mierzalnych wyników. Minusem tego poziomu jest jednak to, że wyniki maleją po tym, jak lider opuści zespół, ponieważ w osiągnięciu tych wyników wszystko oparte jest na konkretnej osobie-liderze. Na szczęście każdy lider na poziomie 3 może stać się liderem na poziomie 4, gdzie zadanie polega na rozwijaniu członków zespołu, w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników, poprzez zwiększenie ilości skutecznych liderów w zespole i organizacji.

Czym jest 4 poziom przywództwa?

Czwarty poziom przywództwa nazywa się Przywództwem opartym na rozwoju ludzi. Jeśli chcesz, aby miejsce pracy było przyjemne, wzrastaj do poziomu 2. Jeśli chcesz pracować jako skuteczny zespół/organizacja dostarczająca założonych rezultatów, osiągnij poziom 3. Jeśli chcesz rozwijać się jako skuteczna organizacja myśląca o swojej przyszłości, upewnij się, że masz liderów na poziomie 4.

Rozwijanie innych oznacza, że lider powinien pracować nad delegowaniem swoich zadań operacyjnych innym, aby mieć czas na rozwijanie potencjalnych liderów. Maxwell sugeruje, aby delegować zadania innym członkom zespołu, w sytuacji gdy inna osoba może wykonać to samo zadanie w 80% lub większej skuteczności.

Lider na poziomie 4 powinien spędzić około 80% swojego czasu na coachingu i mentoringu kolegów, a 20% na menadżerskiej pracy operacyjnej. Jest to bardzo trudny krok dla przywódców na poziomie 3, którzy są przyzwyczajeni do skupiania się na osiąganiu mierzalnych rezultatów.

Kluczowym elementem na tym poziomie są umiejętności coachingowe oraz skutecznego przekazywania wiedzy.

Lider poziomu 4 wykorzystuje swoją pozycję (poziom 1), pozytywne relacje (poziom 2), skuteczność (poziom 3), aby inwestować czas w rozwój potencjalnych nowych liderów organizacji, aby realizować proces odtwarzania przywództwa i sukcesji.

Niemniej niemożliwe jest, aby wszyscy stali się kolejnymi pokoleniami liderów. Dlatego też liderzy na poziomie 4 koncentrują się na rozwijaniu osób o największym potencjale, zazwyczaj na 20% populacji zespołu.

Czym jest 5 poziom przywództwa?

Piąty i ostatni poziom przywództwa nosi nazwę Przywództwa opartego na osobistym autorytecie i jest to najtrudniejszy poziom. Liderzy 5 poziomu są liderami, którzy są jeszcze wspominani na długo po opuszczeniu organizacji. To ci, którzy pozostawili spuściznę. Są to rzeczywiście liderzy, którzy spędzili swój czas na tworzeniu liderów, którzy tworzą i rozwijają kolejnych liderów.

Najważniejszym długoterminowym celem organizacji jest ciągła praca nad budowaniem kolejnych generacji liderów, którzy mogą odnieść sukces w dzisiejszym pokoleniu, co oznacza, że lider na poziomie 5 powinien stworzyć jak największą ilość liderów na poziomie 4.

Organizujemy dobre szkolenia dla menedżerów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje liderów.
Jeśli chcesz porozmawiać o naszej ofercie, w ramach której możemy także pomóc Ci w pozyskaniu dofinansowania w wysokości do 80% kosztów takiego szkolenia > napisz lub zadzwoń. Znajdziemy dobre rozwiązanie dla Ciebie, Twojej firmy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
Tel: 733 811 840, 694 588 300
mail: biuro@itncons.pl

#

 

vod-1420x670

Pin It on Pinterest