BEZPŁATNY Kurs Zawodowy Magazynier Logistyk

organizowany przez Szkołę Organizacji i Zarządzania w Cieszynie

Jako doświadczona firma szkoleniowa oferujemy nie tylko własne usługi ale nawiązujemy również współpracę z innymi podmiotami świadczącymi dobre jakościowo szkolenia. Dlatego chcemy Państwa poinformować o trwającej rekrutacji na BEZPŁATNY Kurs Zawodowy Magazynier Logistyk organizowany przez Szkołę Organizacji i Zarządzania w Cieszynie.

shutterstock_549735178

Planowany termin rozpoczęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego: 16.11.2018 r.

W ramach kursu realizowane są następujące bloki tematyczne:

  • procesy magazynowe,
  • obsługa magazynów przyprodukcyjnych,
  • obsługa magazynów dystrybucji.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych podwyższeniem lub zdobyciem nowych kwalifikacji niezależnie od wykształcenia czy wieku. Kwalifikacja ta jest pierwszą kwalifikacją zawodu TECHNIK LOGISTYK

Kurs kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. Po pozytywnie zdanym egzaminie uzyskuje się ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem:
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel.  33 85 14 688
e-mail: sekretariat@soiz.pl
www.soiz.pl

Pin It on Pinterest