Czy realizacja zamkniętego szkolenia stacjonarnego w czasie pandemii COVID-19 jest możliwe?

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia - nie jest to prawnie zabronione!

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów wystąpiliśmy do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem o możliwość realizacji stacjonarnych szkoleń zamkniętych dla pracowników jednej firmy w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Poniżej prezentujemy otrzymaną od Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia odpowiedź na nasze pytanie:

shutterstock_1661207908

Jak organizujemy szkolenia w obecnej sytuacji? Jakie środki ostrożności podejmujemy? O co należy zadbać przed szkoleniem i w trakcie jego trwania? Odpowiadamy poniżej:

Zasady uczestnictwa w naszych szkoleniach

 1. Działając w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego uprasza się, aby osoby, które w ciągu 14 ostatnich dni:
 • przebywały w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Hong Kongu, Malezji,
 • obserwują u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność́, problemy z oddychaniem,
 • obserwują u siebie objawy innego rodzaju przeziębienie,
 • były w bezpośrednim kontakcie z osobami przebywającymi w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Hong Kongu, Malezji,
 • nie były delegowane oraz nie podejmowały uczestnictwa w organizowanych przez nas szkoleniach zamkniętych.
 1. W trosce o zdrowie uczestników szkolenia, osoby, które będą wykazywały jakiekolwiek objawy choroby, zostaną poproszone o opuszczenie szkolenia przed jego rozpoczęcie
 2. Wszystkich uczestników szkoleń prosimy, aby zapoznali się̨ z przekazanymi informacjami o wspomnianej chorobie zakaźnej oraz zastosowali się̨ do przekazanej instrukcji mycia rąk zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia oraz GIS.
  Link: Jak skutecznie dezynfekować ręce? (źródło: Główny Inspektorat Sanitarny)

Środki zapobiegawcze podjęte przez ITN Consulting

Pragniemy zapewnić wszystkich naszych klientów, że podjęliśmy szereg działań mających ograniczyć ryzyko choroby wśród uczestników szkoleń oraz naszych pracowników. W trosce o zdrowie nas wszystkich, prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń opisanych w tym artykule oraz szczegółowe zapoznanie się z informacjami, które wysyłamy przed szkoleniem.

 1. W celach prewencyjnych kilka dni przed każdym szkoleniem uczestnicy będą musieli wypełnić formularz, w którym pytamy m.in. o ostatnie podróże, przebywanie na terenach objętych wzrostem zakażeń oraz ogólny stan zdrowia.

 2. Każdy z naszych klientów otrzyma przed szkoleniem szczegółowe informacje dotyczące koronawirusa, m.in. zasad higieny, postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania itd.

 3. Uczestnicy otrzymają również informacje na temat nowych zasad organizacji naszych szkoleń, w tym m.in. możliwości poproszenie o opuszczenie sali szkoleniowej lub egzaminacyjnej uczestnika, który wykazuje objawy choroby, o których mowa w artykule.

 4. W miejscu szkolenia znajdują się żele do dezynfekcji, które należy stosować podczas mycia rąk. Prosimy wszystkich uczestników naszych szkoleń o korzystanie z tej opcji przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu.

 5. Nasi pracownicy, w tym również trenerzy, zostali dokładnie przygotowani i przeszkoleni z powyższych zasad oraz zaleceń, które zapewniają jak największe bezpieczeństwo prowadzonych szkoleń.
 1. Monitorujemy i przypominamy wszystkim o higienie i zdrowym trybie życia – stosujemy żele antybakteryjne, dezynfekujemy sprzęt, unikamy podawania rąk i bardzo często myjemy ręce (również trenerzy zwracają na to uwagę w trakcie szkoleń).

 2. Trenerzy delegowani na szkolenia nie są w bezpośredniej grupie ryzyka – nie przebywali w ostatnim czasie w krajach wskazanych przez GIS i w ich otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie oraz takich którzy przebywają w szpitalach na obserwacji lub stwierdzono u nich zakażenie. Przed każdym projektem weryfikujemy to będąc z Państwem w kontakcie.

 3. Szkolenia stacjonarne realizujemy w mniejszych grupach, jeśli tylko warunki na to pozwolą stosujemy zasadę „jeden uczestnik = jeden stolik” z zachowaniem dużych odstępów.

 4. Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.

 5. Większość szkoleń realizujemy również w formule on-line, za pomocą platform dostosowanych do spotkań konferencyjnych z pełną funkcjonalnością i aktywnością uczestników on-line.

Wierzymy, że podjęcie powyższych czynności i działań́ zapobiegawczych zapewni komfort oraz bezpieczeństwo naszych klientom i uczestnikom szkoleń́.

WAŻNE!
Pomimo pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia regulaminy w niektórych województwach umożliwiają realizację szkoleń tylko w formie zdalnej.