Nowe szkolenie w ofercie!

Reagowanie na zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi oraz substancjami niebezpiecznymi

shutterstock_703790845

Świat rozwija się w bardzo szybkim tempie. Postęp ten nie zawsze równa się dążeniu do spokoju i bezpieczeństwa publicznego, a wręcz go zaburza. W jaki sposób możemy zatem podnieść własne, realne poczucie bezpieczeństwa? Na przykład poprzez udział w nowym, specjalistycznym szkoleniu: „Reagowanie na zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi oraz substancjami niebezpiecznymi”, które od dziś znajdą Państwo w naszej ofercie. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i pracowników firm sektora MŚP. Jego celem jest podniesienie kompetencji osób bezpośrednio narażonych na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, a także podniesienie ich świadomości, w jaki sposób powinny reagować w sytuacjach krytycznych, czyli przeciwdziałać zagrożeniom CBRN (ang. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear). 

Szkolenie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania (Baza usług rozwojowych). 

Zaplanowaliśmy dwa terminy kursu: 15 grudnia 2018 roku oraz 20 stycznia 2019 roku.  

Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie m. in.: 

  • posiadać wiedzę z zakresu: materiałów wybuchowych, urządzeń wybuchowych, zagrożeń związanych z przesyłkami czy informacjami o podłożeniu materiałów lub urządzeń wybuchowych, 
  • wiedzieć, czym jest wybuch, jakie w naszym otoczeniu mogą wystąpić wyroby pirotechniki widowiskowej, przedmioty ratownicze, niewybuchy i niewypały oraz improwizowane urządzenia wybuchowe. 
  • potrafić rozpoznać: improwizowane urządzenie wybuchowe, przesyłkę mogącą zawierać materiały lub urządzenia wybuchowe, inne substancje niebezpieczne, a także potrafi rozpoznać i zapobiegać zagrożeniom CBRN. 
  • znać i rozumieć: oddziaływanie wybuchu na organizm człowieka, sposoby reagowania na przedmioty niewiadomego pochodzenia, metody ewakuacji, kompetencje administratorów obiektów oraz służb reagujących na zagrożenie, 
  • potrafić samodzielnie myśleć i podejmować decyzje w trudnych sytuacjach. 
     
     

Szczegółowy program szkolenia oraz możliwość zapisu na kurs dostępne na stronach: 

Na pytania dotyczące tematyki szkolenia chętnie odpowie: 

Tomasz Goleniowski, e-mail: eodtech@eodtech.pl 

Na pytania dotyczące organizacji i dofinansowania do szkoleń chętnie odpowie: 

Tymoteusz Niemiec, e-mail: t.niemiec@itncons.pl 

Pin It on Pinterest